Madevin staat voor Management, Development en Investment. Het is een familiebedrijf dat zich met name richt op de ontwikkeling van kantoren, bedrijfspanden en woningen.

Madevin management development investment

Project ontwikkeling

Madevin ontwikkelt voor eigen rekening en risico en in samenwerking bouwprojecten. De projecten lopen uiteen van luxe nostalgische ‘kantoorvilla’s tot realisering van woningen en appartementencomplexen in binnen- en buitenland.

Madevin tracht zich te onderscheiden van gelijksoortige bedrijven door een orginele, stijlvolle, luxe en soms klassieke afwerking en oplevering van woningen en appartementen. Madevin richt zich vooral op de binnenstedelijke herontwikkeling. Daarbij gaat het niet primair om winstmaximalisatie maar veeleer om het succesvol realiseren van een innovatieve herontwikkeling. Deze innovatie zien we ook terug in de kantoorontwikkeling.

De projecten Laakcenter en Haagste Veste in ’s Gravenhage en de gerealiseerde kantoorvilla’s te Zoetermeer hebben wat dat betreft aangetoond dat innovatie in een randstedelijk gebied een noodzakelijk goed is. Daarnaast zal de herontwikkeling van de binnenstedelijke projecten ‘Oude Haagweg’ in ’s Gravenhage en ‘Zijdebalen’ in Utrecht ook het innovatieve karakter bevestigen.

Projecten in Nederland

Projecten in Spanje


Projectbegeleiding in opdracht